De geldkraan staat weer open, wat heb jij daar als ondernemer aan?

Door:Patrick Verdoold.

Vorige week was er goed nieuws. De Europese banken hebben in juli 0,9% meer leningen verstrekt aan bedrijven. De maand ervoor was dit nog maar 0,2%. Ook vandaag bracht het CBS het nieuws naar buiten dat het conjunctuurbeeld weer verder versterkt is.

Dit past in het rijtje van positief nieuws dat steeds dominanter wordt in de media. Er zijn in Den Haag meevallers waarbij de VVD en PVDA ieder keurig extra geld beschikbaar stellen aan plannen die goed zullen vallen bij hun achterban. In Duitsland is er zelfs een begrotingsoverschot van 21 miljard. Het hoogste sinds het samengaan met Oost-Duitsland. Rutte lacht nog meer dan hij al deed.

Ook in het klein hoor ik signalen van MKB bedrijven die weer groeien. Als je als ondernemer een offerte maakte, hoorde je soms niets meer van de potentiële klant. Nu krijg je gelijk de vraag of je al niet kan starten.

Groei betekent soms ook investeren of meer voorfinancieren. Als je de crisis net overleefd hebt, heb je niet veel buffer meer en kan dat zorgen dat je toch weer krap komt te zitten. Hoe ga je hier als ondernemer mee om?

Doe soms even niets en denk na!
Als ondernemer zit je vaak in de waan van de dag. De mails stromen binnen, je klant moet geholpen worden en zelf moet je inspringen op plekken waar het net even niet loopt. Vandaag is belangrijker dan morgen.
Start je ochtend eens niet achter je mail en begin met een wandeling of drink je koffie op een rustige plek. Denk voorbij de dag van vandaag en denk na over de ontwikkelingen van straks. Zet in je agenda wat je ga doen of spreek af met iemand met wie je kan klankborden. Maak ook dit belangrijk.

Bij zijn
Als je klant belt voor een mooie order, maar je kan hem niet uitvoeren omdat je hem niet kan voorfinancieren, wat doe je dan? Dat wil je voorkomen. Zorg in de drukte dat je bij bent. Heb je zelf geen tijd voor de administratie, denk niet “dit doe ik later als er meer tijd is”. Veel collega ondernemers vinden administratie niet leuk en hebben hetzelfde probleem als jij. Schakel iemand in die dit voor je uit handen kan nemen, of intern of bij je accountant. Er zijn veel mogelijkheden tegenwoordig om efficiënt je administratie uit te besteden en zelf het overzicht te houden.

Voorbereiden

Als je bij bent, is het ook veel prettiger om met een financier te spreken. Hoe lekker is het niet dat als een financier om je actuele gegevens vraagt, je ze die direct kunt toesturen? Als je aan ziet komen dat je voor je groei echt extra financiering nodig hebt, ga hier dan ook op tijd mee aan de slag. Ook al wordt er meer gefinancierd, in het MKB wordt nog steeds de helft van de aanvragen afgewezen. Sommige ondernemers hebben binnen 24 uur via crowdfunding hun financiering geregeld, maar vergeet niet dat hier ook weken aan voorbereiding aan vooraf gaat. Neem de tijd.

Kwaliteit

Hoe vaak heb jij een financiering gevraagd en gekregen? Hoe vaak heeft jouw accountant dat gedaan? Zeker voor complexere vragen, is het goed om een specialist in te schakelen. Bij de tandarts kan een controle door een assistent gedaan worden. Op het moment dat er echt aan je kaak gesleuteld wordt, wil je toch ook een specialist met de juiste instrumenten? In de voorbereiding op je financieringsaanvraag kan bijvoorbeeld gebruikt worden gemaakt van een Kredietpaspoort zodat je als ondernemer meer onderbouwd kan laten zien hoe je er voor staat.

De geldkraan staat dan misschien meer open, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes. Mocht vanwege de huidige ontwikkelingen in China, de stroom aan vluchtelingen naar Europa en de crisis in Griekenland de kraan weer meer dichtgaan, neem je financiën serieus. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes, ook als je financiering nodig hebt.

kredietpaspoort-logo-small