De vele bomen in het financiersbos

Door:Patrick Verdoold.

Op 5 november heeft de KVK in samenwerking met Hogeschool Utrecht een onderzoek gepresenteerd over het financieren in het MKB. Meer dan drieduizend bedrijven hebben een mening gegeven over hun ervaringen op het gebied van financieren. De onderzochte bedrijven zijn juist die bedrijven die het meeste last hebben van een moeilijke toegang tot financiering. Zij zien het bos wel, maar komen er vaak niet in.

In de kleine dorpen stond vroeger één geldboom, namelijk de Rabobank. Een stad van meer omvang kende meer geldbomen en dat was nog steeds mooi overzichtelijk. Lukte het bij de ene bank niet, dan ging je naar de andere bank. Dat waren soms nog buren ook. Je kende de mensen.

In de loop van de tijd zijn er soorten financiering bijgekomen, maar ook dat was nog redelijk overzichtelijk. Voor het kopen van een machine kon je via de leverancier een lease afsluiten en dat kon ook via de bank. Vaak waren dit dochterondernemingen van diezelfde bank en dat gold ook voor het voorfinancieren van debiteuren via factoring.

De afgelopen jaren is er een beweging ingezet die niet te stoppen is. Zoals het SER onderzoek uit oktober 2014 aangeeft, zal het aandeel van de bank de komende jaren afnemen van 80% naar 50%. Omdat de banken ook hun balanstotaal willen laten dalen, gaat het nu ook niet meer indirect via een bank. Er is gelukkig wel voldoende geld in de markt beschikbaar bij particulieren en bedrijven, maar hoe ontsluit je dat voor het MKB? Crowdfunding neemt toe en wordt steeds meer volwassen. Met de overname van crowdfunder Zencap door de Lending Club uit Engeland komt een hele grote partij Nederland binnen. In Engeland is de omvang van alternatieve financieringen vele malen groter dan op het vaste land van Europa. Ook samenwerking tussen Collin Crowdfunding en NPEX, de beurs voor het MKB, laat zien dat er steeds meer mogelijk is. Wat is de volgende stap, zal Google echt gebruik gaan maken van hun bankvergunning?

Twee zaken vielen mij op in het onderzoek. De onderzoekers hebben een terechte extra vraag gesteld over het stellen van de financieringsvraag bij de bank. Zij stellen dat 30% voor het indienen van de financieringsvraag worden af- of doorverwezen. Dit antwoord kent twee gezichten. Banken nemen niet de moeite om goed naar het plan te kijken of zij houden ondernemers niet te lang aan het lijntje en zorgen voor een snel antwoord. Snel duidelijkheid en een goede doorverwijzing is waardevol voor de ondernemer. Met de Nationale Financieringswijzer en bijvoorbeeld de zes vragen die bij The Funding Network worden gesteld, krijgt de ondernemer sneller zicht op de mogelijkheden.
Van de 70% die vervolgens doorgaat worden 66% van de aanvragen van een ZZP’er afgewezen en 52% van de MKB’er. Dit betekent dat slechts één derde van de MKB’ers met een financieringsvraag ook een “ja” heeft gekregen van de bank. Dit hoeft geen 100% te worden, het is wel duidelijk dat er voldoende ruimte voor verbetering is. Bijna een kwart geeft namelijk aan dat een afwijzing de groei belemmert.

Een tweede opvallende uitspraak vind ik dat het onderzoek aangeeft dat de inzet van financieringsspecialisten de kans op succes niet vergroot. Terecht geven zij aan dat nader onderzoek hierop nodig is. Kan er een één op één vergelijking getrokken worden met een traject zonder adviseur? Wordt alleen bij de lastige trajecten een adviseur ingeschakeld?Dat weten we niet. Wel is dit een duidelijk signaal naar professionalisering van het financieringsadvies van accountants en boekhouders. Dit doe je er niet even naast, het contact met de lokale bank is niet meer voldoende om je klant goed te adviseren. Het is een vak geworden. Leren en doen is hierbij in mijn ogen het motto. Er zijn landelijke organisaties als Credion en Claassen, Moolenbeek & Partners die zich hebben toegelegd op financieren. Binnen veel accountantsorganisaties zijn afdelingen ontstaan die zich meer richten op het financieren van het MKB. De kleinere administratie- en accountantskantoren worstelen soms met de vraag: “Doe ik het zelf of schakel ik iemand in?”. Maak je de keuze om het zelf te doen, besef dan wel dat er een investering tegenover staat om de ondernemer goed te helpen. Blijf op de hoogte van alle bomen in het financieringsbos en volg bijvoorbeeld de workshops bij Kredietpaspoort (een beetje reclame mag) om zo de ondernemer goed te begeleiden. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om kennis op te doen, alhoewel dit ook een aardig bos aan het worden is…..

De nieuwe collectie

Door: Patrick Verdoold

Het wordt kouder en de winterjassen zijn weer tevoorschijn gekomen. Elk jaar is dat ook weer een moment dat je de balans opmaakt van de inhoud van de kledingkast. Je komt dan tot de conclusie dat sommige truien, broeken of jassen echt niet meer kunnen en de onvermijdelijke stap naar een winkel wordt gemaakt, of de laptop wordt geopend voor een online bestelling.

Hoe vaak kijk je in de kledingkast van je bedrijf? Hoe beoordeel je dan of de inhoud nog past bij de tijd van het jaar of dat de inhoud überhaupt nog aangetrokken gaan worden. Ik heb zelf vaak genoeg een overhemd in mijn handen gehad die ik te goed vond om weg te doen, maar ondertussen niet mooi genoeg vond om aan te trekken.

Hoe pakt een ondernemer dat aan, het bekijken van zijn eigen collectie? Is een ondernemer soms ook niet bedrijfsblind geworden? Wie zegt je dat er onderdelen in je eigen collectie zitten die eigen veranderd of vervangen moeten worden. Daarbij heb ik niet alleen over personeel. Het gaat om de onderdelen van je onderneming en ook je aanpak. De schoenen moeten passen bij de broek en het jasje. Zo werkt dat ook bij een bedrijf.

In de winkel kan je in de spiegel kijken of de combinatie je goed staat. Hoe doe je dat als ondernemer? Als ondernemer geven je cijfers een spiegel over de afgelopen periode. In Kredietpaspoort zit een rating die op basis van je eigen cijfers je een spiegel voorhoudt. Zo kijkt ook een bank jouw financiële cijfers. Maar in Kredietpaspoort zit nog veel meer. Je kijkt met Kredietpaspoort naar je eigen collectie als ondernemer, hoe je de zaken hebt georganiseerd. Als je het gevoel hebt dat het een lachspiegel is en het niet meer zo scherp ziet, vraag dan iemand anders die je helpt om te kijken. Zie het als een kledingadviseur in de winkel. Dan kom je er misschien wel achter dat je toe bent aan een nieuwe collectie binnen je onderneming…

De geldkraan staat weer open, wat heb jij daar als ondernemer aan?

Door:Patrick Verdoold.

Vorige week was er goed nieuws. De Europese banken hebben in juli 0,9% meer leningen verstrekt aan bedrijven. De maand ervoor was dit nog maar 0,2%. Ook vandaag bracht het CBS het nieuws naar buiten dat het conjunctuurbeeld weer verder versterkt is.

Dit past in het rijtje van positief nieuws dat steeds dominanter wordt in de media. Er zijn in Den Haag meevallers waarbij de VVD en PVDA ieder keurig extra geld beschikbaar stellen aan plannen die goed zullen vallen bij hun achterban. In Duitsland is er zelfs een begrotingsoverschot van 21 miljard. Het hoogste sinds het samengaan met Oost-Duitsland. Rutte lacht nog meer dan hij al deed.

Ook in het klein hoor ik signalen van MKB bedrijven die weer groeien. Als je als ondernemer een offerte maakte, hoorde je soms niets meer van de potentiële klant. Nu krijg je gelijk de vraag of je al niet kan starten.

Groei betekent soms ook investeren of meer voorfinancieren. Als je de crisis net overleefd hebt, heb je niet veel buffer meer en kan dat zorgen dat je toch weer krap komt te zitten. Hoe ga je hier als ondernemer mee om?

Doe soms even niets en denk na!
Als ondernemer zit je vaak in de waan van de dag. De mails stromen binnen, je klant moet geholpen worden en zelf moet je inspringen op plekken waar het net even niet loopt. Vandaag is belangrijker dan morgen.
Start je ochtend eens niet achter je mail en begin met een wandeling of drink je koffie op een rustige plek. Denk voorbij de dag van vandaag en denk na over de ontwikkelingen van straks. Zet in je agenda wat je ga doen of spreek af met iemand met wie je kan klankborden. Maak ook dit belangrijk.

Bij zijn
Als je klant belt voor een mooie order, maar je kan hem niet uitvoeren omdat je hem niet kan voorfinancieren, wat doe je dan? Dat wil je voorkomen. Zorg in de drukte dat je bij bent. Heb je zelf geen tijd voor de administratie, denk niet “dit doe ik later als er meer tijd is”. Veel collega ondernemers vinden administratie niet leuk en hebben hetzelfde probleem als jij. Schakel iemand in die dit voor je uit handen kan nemen, of intern of bij je accountant. Er zijn veel mogelijkheden tegenwoordig om efficiënt je administratie uit te besteden en zelf het overzicht te houden.

Voorbereiden

Als je bij bent, is het ook veel prettiger om met een financier te spreken. Hoe lekker is het niet dat als een financier om je actuele gegevens vraagt, je ze die direct kunt toesturen? Als je aan ziet komen dat je voor je groei echt extra financiering nodig hebt, ga hier dan ook op tijd mee aan de slag. Ook al wordt er meer gefinancierd, in het MKB wordt nog steeds de helft van de aanvragen afgewezen. Sommige ondernemers hebben binnen 24 uur via crowdfunding hun financiering geregeld, maar vergeet niet dat hier ook weken aan voorbereiding aan vooraf gaat. Neem de tijd.

Kwaliteit

Hoe vaak heb jij een financiering gevraagd en gekregen? Hoe vaak heeft jouw accountant dat gedaan? Zeker voor complexere vragen, is het goed om een specialist in te schakelen. Bij de tandarts kan een controle door een assistent gedaan worden. Op het moment dat er echt aan je kaak gesleuteld wordt, wil je toch ook een specialist met de juiste instrumenten? In de voorbereiding op je financieringsaanvraag kan bijvoorbeeld gebruikt worden gemaakt van een Kredietpaspoort zodat je als ondernemer meer onderbouwd kan laten zien hoe je er voor staat.

De geldkraan staat dan misschien meer open, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes. Mocht vanwege de huidige ontwikkelingen in China, de stroom aan vluchtelingen naar Europa en de crisis in Griekenland de kraan weer meer dichtgaan, neem je financiën serieus. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes, ook als je financiering nodig hebt.

Financieren: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?

Door: Patrick Verdoold

Deze zomer werd de financieringsmonitor door Panteia gepresenteerd in opdracht van Economische Zaken. Dit viel midden in de vakantieperiode en dat is toch jammer van zo’n onderzoek.

Panteia ondervraagt twee keer per jaar een dwarsdoorsnede van ondernemend Nederland zodat trends naar boven komen.

Als we nu naar de kleine ondernemers kijken, hoe gaat het met hun zoektocht naar financiering? Van de aanvragen die ingediend worden, krijgt 51% ook echt de gevraagde financiering. Twee jaar geleden was dit percentage nog 42%. Dat gaat dus de goede kant op, als we de 254 bedrijven moeten geloven die dit onderdeel hebben ingevuld. Stel dat deze conclusie getrokken kan worden voor de hele markt, hoe komt het dat het beter gaat?
De banken hebben hun acceptatiecriteria niet aangepast de afgelopen jaren, de oorzaken liggen dus toch echt ergens anders.

In mijn ogen zijn er meerdere redenen die er mogelijk voor zorgen dat het iets beter gaat, maar die zijn niet wetenschappelijk onderbouwd:
- ondernemers hebben wel geld nodig, maar denken het niet te kunnen krijgen. Dit percentage is in twee jaar tijd van 23% gestegen naar 31%. Heeft meer realisme gezorgd dat minder kansloze verzoeken zijn neergelegd bij een financier?
- ondernemers nemen het proces meer serieus en bereiden hun aanvragen beter voor. Financieren is steeds vaker een thema bij ondernemersverenigingen en evenementen. Er is meer aandacht voor het proces, dit thema komt vaak terug bij onder andere accountants en bij initiatieven als Kredietpaspoort.
- andere partijen worden volwassener en vormen vaker een succesvol alternatief voor de bank. In het onderzoek geeft 44% van de ondernemers aan dat zij voor een financiering aankloppen bij hun huisbankier. Dat was tien jaar geleden nog wel anders.

Voor de kleine ondernemingen is een financieringsproces lastig. Zij hebben er vaak geen ervaring mee en vinden het vooral ook niet leuk. De kosten van een adviseur drukken relatief hoger bij hen en zij praten zelf niet de taal van financiers. Ook in de kamerbrief van Minister Kamp wordt aandacht gegeven het verkleinen van het gat in communicatie tussen ondernemers en financiers, met een duur woord “informatieasymmetrie”. Kredietpaspoort wordt als voorbeeld genoemd om ondernemers hierbij te helpen.

Een grote doorbraak moet het automatisch delen van informatie zijn van ondernemers met financiers. Ik zie een DigiD omgeving voor mij waar de ondernemer zijn persoonlijke gegevens, kwalitatieve gegevens en zijn cijfers heeft verzameld. Het actueel houden gaat vanzelf door slimme koppelingen en de ondernemer kan dit met één druk op de knop digitaal delen met een partij naar keuze. Die hoeft het niet meer over te tikken, maar kan direct een analyse maken en de ondernemer snel duidelijkheid geven. Dat kan straks in sommige situatie zelfs binnen een uur.

In dezelfde kamerbrief wordt SBR+ genoemd als oplossing om de transactiekosten te verlagen door middel van de koppelingen in de keten. Koppelingen zijn nodig om dit te realiseren. Iedereen is er van overtuigd dat dit er zal komen, het is alleen de vraag wanneer en wie er mee gaan werken. Laten we voor één standaard gaan.

Zolang dat er niet is, is mijn advies naar de ondernemer en adviseur: Neem het regelen van je financiering serieus, kijk niet alleen naar de bank en gebruik instrumenten die beschikbaar zijn om een krachtig verhaal neer te leggen.

Als mijn droom uitkomt, kan de ondernemer straks met één druk op de knop zijn financieringsaanvraag neerleggen bij de juiste partij en weer verder gaan met ondernemen.
Dan is een financiering aanvragen misschien nog steeds niet leuk, maar wel makkelijker…..

kredietpaspoort-logo-small