Onze visie

Als ondernemer ben je vooral bezig met ondernemen. Heb je behoefte aan extra financiering, dan klop je al gauw aan bij een bank of een andere financier. Alleen, die beste man of vrouw is dagelijks met heel andere dingen bezig dan jij. Spreekt soms bijna een andere taal, gebruikt financiële termen die je niet kent. Hierdoor ben je voor een financier vaak geen gelijkwaardige gesprekspartner. En betaal je waarschijnlijk meer dan nodig is. Dat moet echt anders, vonden wij – een groep van 16 ondernemers. Daarom hebben wij, onder de vlag van de Stichting Kredietpaspoort, het Kredietpaspoort gemaakt. Voor en door ondernemers. Omdat wij zelf hebben meegemaakt hoe belangrijk het is om wél die gelijkwaardige positie te hebben tegenover een financier.

Je financier wil een goed beeld van je hebben. Van jou als ondernemer, je plannen en je onderneming. Hij wil zo goed mogelijk kunnen inschatten hoe groot het risico is dat jij het geleende geld niet terugbetaalt. Het Kredietpaspoort – ontwikkeld door de Stichting Kredietpaspoort – ondersteunt je op meerdere manieren bij het gesprek met die financier. Hiermee ben je in staat om objectief aan te tonen dat je als ondernemer te vertrouwen bent en ben je een gelijkwaardige gesprekspartner.

Waardevol voor jou

Is het Kredietpaspoort dan hoofdzakelijk bedoeld voor het verkrijgen van financiering? Nee, het Kredietpaspoort is ook heel waardevol voor jou als ondernemer. Het geeft je elke dag inzicht in je ondernemerskwaliteiten en de prestaties van je onderneming. Ook laat het de weerbaarheid van je onderneming zien. Hierdoor kun je op tijd maatregelen nemen als dat nodig is. De aanvraag en het managen van je financiering kost je bovendien veel minder tijd, tegen goede (financierings)voorwaarden.

Meer vertrouwen

De Stichting Kredietpaspoort vindt het van groot belang dat ondernemers en financiers weer meer vertrouwen in elkaar krijgen. Dat is goed voor jou, voor collega-ondernemers, starters en de Nederlandse economie als geheel. Met het Kredietpaspoort draagt de Stichting Kredietpaspoort hier graag aan bij!

kredietpaspoort-logo-small