Disclaimer Kredietpaspoort

Algemeen

Het Kredietpaspoort verleent u hierbij toegang tot Kredietpaspoort.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Kredietpaspoort en derden zijn aangeleverd. Kredietpaspoort behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door registratie en aanvaarding van een aanbod van het Kredietpaspoort.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kredietpaspoort.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kredietpaspoort en haar licentiegevers.

kredietpaspoort-logo-small